ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

AIR TICKETS จองตั๋วเครื่องบิน...ทุกที่...ทั่วโลก

 

รายละเอียดตั๋วเครื่องบิน Vietnam Airlines

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร 

 

 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย หรือ โฮจิมินท์ Vietnam  Airlines (VN)
 • ราคาเริ่มต้น 4,630 บาท/ท่าน (รวมภาษีแล้ว)

 

 

 

 

 

 • ออกตั๋วระหว่าง :  วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560
 • กำหนดเดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2561
 • โหลดสัมภาระได้สูงสุด 1 ชิ้น 30 ก.ก. ( ถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้นสูงสุด 7 ก.ก. )
 • พร้อมบริการเสริ์ฟอาหารบนเครื่อง
 •  ภายหลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / เที่ยวบิน / ผู้เดินทางแทนได้
 • ภายหลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถรีฟันด์เงินคืนได้ทุกกรณ๊
 • สถานะของที่นั่งและบัตรโดยสารมีจำนวนจำกัด (โปรดตรวจสอบราคาที่แน่นอนจากวันที่ต้องการเดินทางจริง)
 • ภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
 • เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า