SEDAN CAR

BOOKING จองรถเช่า...ที่นี่
CHECK CAR ตรวจสอบราคารถเช่า
EASY CARE คุณ X อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ
FIRST DRIVE ขับรถครั้งแรก? ต้องอ่าน
INSURANCE ประกันภ้ยกับการขับรถที่ญี่ปุ่น
OPTION ที่นั่งเด็ก ยางลุยหิมะ บัตรทางด่วน

ประกันภัย

ประกันและระบบชดเชยความเสียหาย

ประกันและระบบชดเชยความเสียหายรวมอยู่ในค่าเช่ารถอัตราปกติ

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งานรถ จะมีการชดเชยความเสียหายในขอบเขตไม่เกินค่าชดเชยที่กำหนด

การบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่อบุคคล (รวมค่าชดเชยจากประกันความรับผิดจากรถยนต์ภาคบังคับ)
ความเสียหายต่อสินทรัพย์ ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง [ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,000 เยน]
ความเสียหายต่อรถยนต์ ได้ไม่เกินมูลค่ารถยนต์จริง ต่อ 1 อุบัติเหตุ

[ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,000 เยน, รถบัส/รถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน]

ความพิการทางร่างกาย 1 คนได้ไม่เกิน 30,000,000 เยน*1
 • *1กรณีผู้โดยสารบาดเจ็บ (รวมกรณีเสียชีวิตและพิการ) จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนความผิดของผู้ขับ(จำนวนจำกัด 30,000,000 เยน: ค่าเสียหายคำนวนตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อตกลงประกัน)

ตัวอย่างที่ประกันและระบบชดเชยความเสียหายไม่ครอบคลุม

 • ไม่ได้แจ้งความอุบัติเหตุกับตำรวจ (ไม่มีใบรับรองอุบัติเหตุ)
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับคนอื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ขับที่ได้แจ้งไว้ ณ เวลาออกเดินทาง
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับไม่มีใบขับขี่
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับดื่มสุรา
 • อุบัติเหตุที่เกิดระหว่างเช่ารถเกินเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • กรณีฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงประกันเช่น) ทิ้งกุญแจไว้ในรถ ทำให้รถถูกขโมย

หมายเหตุ :

 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเองตามด้านบน รวมถึงค่าเสียหายที่เกินจากค่าชดเชยที่กำหนด
 • ตามข้อตกลงประกัน ลูกค้าจะไม่ได้รับค่าชดเชย หากเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายเงินประกันได้ และอาจไม่ได้รับค่าชดเชยหากไม่มีใบรับรองอุบัติเหตุจากตำรวจ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองเนื่องจากไม่รวมอยู่ในประกันและระบบการชดเชยความเสียหาย

ยางแตก, จานปิดดุมล้อหาย/เสียหาย

หมายเหตุ:

 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย กรณีล้อเสียหายต้องจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจด้วย
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย

ค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC)

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น ตามจำนวนด้านล่าง

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 8%)
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 20,000 เยน
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 50,000 เยน

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

จุดบริการครบครัน

บริการขนส่งรถยนต์

ชดเชยสูงสุด 150,000 เยน ต่อ 1 อุบัติเหตุ (ประมาณ 180 km)

สตาร์ทเครื่องใหม่กรณีแบตเตอรี่หมด

สตาร์ทเครื่องใหม่โดยต่อสายเคเบิล กรณีแบตเตอรีหมด

บริการปลดล็อกกรณีรถล็อก

บริการเฉพาะกรณีสามารถตรวจสอบผู้เช่าจากใบส่งมอบรถได้ *2

เปลี่ยนยางอะไหล่กรณียางแตก*

กรณีรถยางแตกและไม่มียางอะไหล่ รถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด (บางกรณีอาจใช้อุปกรณ์ปะยาง)

*ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่าเปลี่ยนยางใหม่และค่าแรง, ค่าอุปกรณ์ปะยาง

ยกรถตกไหล่ทาง

ยกรถตกไหล่ทางได้สูงสุด 1 เมตร

เติมน้ำมันเมื่อน้ำมันหมด

จำกัดเติม 1 ครั้งต่อการเช่า 1 ครั้ง เติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลมากสุด 10 ลิตร (น้ำมันหมด หมายถึง เครื่องยนต์ไม่ติดเพราะไม่มีน้ำมัน)

 • *2ข้อต่อไปนี้ไม่มีให้บริการ ปลดล็อกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (เช่น Immobilizer), ปลดล็อกกระโปรงหลัง, และกรณีอื่นๆ ที่พนักงานไม่สามารถปลดล็อกได้เนื่องจากประเภทรถ, รุ่นรถ, ประเภทกุญแจ เป็นต้น

หมายเหตุ:

 • จุดบริการดังกล่าว เป็นจุดบริการของบริษัทประกันที่ให้ความร่วมมือ
 • บริการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและงานซ่อมอย่างง่าย ไม่เสียค่าบริการ แต่บริการนอกเหนือจากนี้จะเสียค่าบริการ
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีค่าเสียหายเกินจำนวนค่าชดเชย, เป็นอุบัติเหตุที่ตรงกับข้อยกเว้นในข้อตกลงประกัน, อุบัติเหตุและความเสียหายจากการใช้งานโดยฝ่าฝืนข้อตกลงในการส่งมอบรถ
 • เงื่อนไขอาจแตกต่างไปตามสาขา/บริษัทประกัน

แพคเกจป้องกันความปลอดภัย

แพลนใหม่ประกอบด้วยระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายและยกเว้นการจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) เพียงเพิ่ม 540 เยน (รวมภาษี)/24 ชั่วโมงจากระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย คุณจะได้รับการชัพพอร์ตอันอุ่นใจของ W
นอกจากนี้ ยังมีค่าชดเชยสำหรับค่าซ่อมยางเสียหาย/ค่าทำจานปิดดุมล้อสูญหายอีกด้วย

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 8%)

แพคเกจป้องกันความปลอดภัย

1 ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ระบบนี้จะยกเว้นค่าเสียหายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของความเสียหายต่อสินทรัพย์, ความเสียหายต่อรถยนต์

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 8%)

ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ความเสียหาย
ต่อสินทรัพย์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน
ยกเว้น
ความเสียหาย
ต่อรถยนต์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน*
ยกเว้น
1,080 เยน / 24 ชั่วโมง
2,160 เยน สำหรับรถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่
สามารถเพิ่มเพียงระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายอย่างเดียวได้

*รถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน

2 ยกเว้นการจ่ายค่า NOC

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 8%)
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
20,000 เยน
ยกเว้น
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
50,000 เยน
ยกเว้น

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

3 กรณียางแตก, จานปิดดุมล้อสูญหาย/เสียหาย

[ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนฟรี] รองรับปัญหาที่เกิดกับยางด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย และค่าล้อกรณีล้อเสียหาย

ข้อควรระวังเมื่อเพิ่มแพคเกจป้องกันความปลอดภัย

หมายเหตุ:

 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย (กรณีนอกเหนือจากนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ในบางกรณี ลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมยางหรือค่าเปลี่ยนยางไปล่วงหน้าก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จมาขอเงินคืนที่สาขาเมื่อลูกค้านำรถมาคืน

กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้รถวิ่งไม่ได้ จะถือเป็นอันสิ้นสุดสัญญาส่งมอบรถ ตามข้อกำหนดในการส่งมอบรถ
กรณีต้องการใช้งานรถเช่าต่อ จำเป็นต้องทำสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะไม่ครอบคลุมในแพคเกจป้องกันความปลอดภัย

สิ่งที่‌คุณ‌ควรทำ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ‌หรือ‌รถยนต์‌มี‌ปัญหา

1 อุบัติเหตุ

ต้องแจ้งตำรวจ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ

2 รถยนต์‌มี‌ปัญหา

ติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์หรือสถานที่รับรถ หาก‌รถเสีย‌หรือ‌รถ‌มี‌ปัญหา‌อื่น ๆ