ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Camry Hybrid

CAMRY HYBRID

The smart business iconic

ภาพลักษณ์ยานยนต์ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ

Model

จำนวนที่นั่ง

ขนาดเครื่องยนต์

อัตราการเผาผลาญ

ยาว

กว้าง

สูง

: CAMRY HYBRID

: 5 ที่

: 2,500 cc

: 27-23 กม./ลิตร

: 4.82 เมตร

: 1.82 เมตร

: 1.47 เมตร

Note 1: รายละเอียดรุ่นรถ (เช่นเครื่องยนต์) อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
Note 2: รุ่นรถที่สาขาอาจแตกต่างจากภาพขึ้นอยู่กับสถานะ / สภาพรถ

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Camry Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Camry Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Camry Hybrid
รถเช่า Toyota Camry Hybrid
รถเช่า Toyota Camry Hybrid (HV3)
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น EasyandSave bag

“เพราะคุณ   คือคนสำคัญ”

เราจึงพร้อมดูแลคุณ  ตลอดการเดินทาง

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Easy_Care

EASY CARE

คุณ x อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ


20 Hr. Care you

เราช่วยเหลือคุณ  ในกรณีฉุกเฉินตลอด 20 ชม./วัน

Language problem less

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

กฏจราจรรู้ก่อนเดินทาง

แนะนำการขับรถอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี

หลงทาง / อุบัติเหตุ / คืนรถไม่ทัน

ทุกเหตุฉุกเฉินเราพร้อมดูแลคุณ (ประสานงานภาษาไทย)

No more pay

ค่าใช้จ่ายบางส่วนเราไม่คิดเพิ่ม เช่น ที่นั่งเด็ก / เพิ่มผู้ขับขี่ / ยางหิมะบางพื้นที่ ฯลฯ

อุ่นใจก่อนเดินทาง

ปรึกษาเส้นทาง / ทดลองใช้ GPS จริงก่อนเดินทางที่ออฟฟิศ / ข้อมูลการขับรถที่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

- รับ – คืนรถเช่าที่ไหนดี ?? 

 • ค้นหาโรงแรมที่คุณพัก / สถานีรถไฟที่คุณเดินทางถึง / สนามบินที่คุณเดินทางไป
 • เลือกสาขารถเช่าของโตโยต้าที่ใกล้จากในแผนที่
 • ใส่สาขารถเช่าของโตโยต้าที่เลือกในแบบฟอร์มการจองรถ
 • เรียบร้อย ; )

- ค่าบริการรถเช่านี้ “รวม” -

 • การบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรถเช่า
 • ค่ายางหิมะ (Studless Tire) ช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะขึ้นอยู่กับการตกของหิมะ)ในพื้นที่เกาะฮอกไกโด และ บางพื้นที่ในเกาะอื่นๆ
 • ประกันภัยขั้นพื้นฐาน หรือ ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ลูกค้าเลือกในการจองรถเช่า
 • ค่าเครื่อง GPS ภาษาอังกฤษ
 • ค่าเครื่องใช้บัตรทางด่วน
 • ค่าเพิ่มผู้ขับขี่สำรอง 1 ท่าน
 • ค่าทำความสะอาดรถเช่าแบบสกปรกทั่วไปหลังทำการคืนรถที่สาขา

- ค่าบริการรถเช่านี้ “ไม่รวม” -

 • ค่าเช่าบัตรทางด่วน 324 เยน/ครั้ง หรือ 540 เยน/ครั้ง
 • ค่าทางด่วน, ค่าน้ำมัน, ค่าจอดรถ
 • ค่ายางหิมะ (Studless Tire) ช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะขึ้นอยู่กับการตกของหิมะ) ในพื้นที่อื่นๆ ยกเว้นเกาะฮอกไกโด และ บางพื้นที่ในเกาะอื่นๆ
 • ค่าคืนรถล่าช้ากว่าที่ระบุใน Voucher การใช้รถเช่า
 • ค่าทำความสะอาดรถ (ในกรณีที่มีการเปื้อนมาก) เช่น ทานอาหารแล้วหกลงเบาะจนเป็นคราบที่สังเกตได้ชัด

- ข้อมูลเพิ่มเติม -

 • GPS NAVI : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • บัตรทางด่วน (ETC) : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง) ทั้งนี้มีค่าเช่าบัตร 324 เยน/ครั้ง สำหรับค่าทางด่วนที่เกิดขึ้นจะชำระที่สาขาคืนรถตามที่ใช้จริง
 • บัตรทางด่วนแบบพิเศษ (เหมาจ่าย) : ภูมิภาคฮอกไกโด (HEP) ,ภูมิภาคโทโฮคุ (TEP),ภูมิภาคจูบุ (CEP) ,ภูมิภาคชิโคคุ (SEP) ,ภูมิภาคคิวชู (KEP), และทั่วประเทศญี่ปุ่น (JEP) นั้นจะมีค่าเช่าบัตรแตกต่างกันสูงสุด ไม่เกิน 540 เยน/ครั้ง
 • ที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ  (4WD) : สามารถจองล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีรถเช่า (มีค่าใช้จ่าย)
 • ยางขับในสภาพอากาศหนาวเย็น / หิมะ สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันที่ออกบัตร 1 ปี) เท่านั้น
 • สำหรับรถเช่ารุ่น W4 HIACE : จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล D เท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการใช้บริการ -

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่มีความประสงค์จะยกเลิกรถเช่าขับเที่ยวที่ญี่ปุ่น Line : @easyandsave
 • การยกเลิกจะมีค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในหัวข้อค่าธรรมเนียมการยกเลิกรถเช่า
 • บัตรทางด่วนแบบพิเศษ (เหมาจ่าย) : ภูมิภาคฮอกไกโด (HEP) ,ภูมิภาคโทโฮคุ (TEP),ภูมิภาคจูบุ (CEP) ,ภูมิภาคชิโคคุ (SEP) ,ภูมิภาคคิวชู (KEP), และทั่วประเทศญี่ปุ่น (JEP) นั้นจะมีค่าเช่าบัตรแตกต่างกันสูงสุด ไม่เกิน 540 เยน/ครั้ง
 • ที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก :ามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ  (4WD) : สามารถจองล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีรถเช่า (มีค่าใช้จ่าย)
 • ยางขับในสภาพอากาศหนาวเย็น / หิมะ สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันที่ออกบัตร 1 ปี) เท่านั้น
 • สำหรับรถรุ่น W4 HIACE : จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล D เท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมการยกเลิก -

 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกรถเช่าจะยึดตามที่กำหนดไว้ดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันรับรถมากกว่า 10 วัน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 10 วัน : ชำระ 500 บาท
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 5 วัน : 50% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 2 วัน : 80% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันที่ใช้รถเช่า 1 วัน : ยึดเต็มจำนวน

Note 1 : การยึดค่าบริการจะยึดเฉพาะวันแรกของการใช้รถเช่า เช่น ใช้รถเช่า 5 วัน (และยกเลิกในวันแรกของการใช้รถเช่า) : จะยึดเฉพาะวันแรก อีก 4 วันจะทำการคืนให้ตามจริง

Note 2 : การยึดค่าบริการรถเช่าวันแรกดังกล่าวจะต้องอิงจากเวลาที่ทำการยกเลิก ซึ่งหากเป้นการยกเลิกนอกเวลาทำการจะคิดยึดวันแรกและวันที่สองของการใช้งาน

Note 3 : การยกเลิกรถเช่านั้นทางบริษัทฯจะคำนึงถึงเหตุผลของลูกค้า (เช่น จำเป็นต้องยกเลิกเพราะมีเหตุฉุกเฉิน / จำเป็นจริงๆ) กรณีดังเช่นนี้หากพิสูจน์ได้ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินตามจริง / เต็มจำนวน

EASY CARE คุณ X อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ
INSURANCE ประกันภ้ยกับการขับรถที่ญี่ปุ่น
FIRST DRIVE ขับรถครั้งแรก? ต้องอ่าน
OPTION ที่นั่งเด็ก ยางลุยหิมะ บัตรทางด่วน
BOOKING จองรถเช่า...ที่นี่
CHECK CAR ตรวจสอบราคารถเช่า

GET STARTED

0$

ขอบคุณค่ะ , เราได้รับการจองของท่านแล้ว และจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

Hybrid Car [HV3]

เลือก รุ่นรถเช่า

กรุณาเลือกรายการที่ระบุค่ะ

ถัดไป

HYBRID CAR [HV4]

เลือก รุ่นรถเช่า

กรุณาเลือกรายการที่ระบุค่ะ

ถัดไป

ฟอร์มจองรถเช่า

ตัวอย่าง : 7:00

ตัวอย่าง : 7:00

กรุณากรอกภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง: 09012345678

ตัวอย่าง: rentacar@easyandsave.com

ตัวอย่าง : TG622

ตัวอย่าง : TG677

รายการ รายละเอียด Quantity ราคา
ส่วนลด :
รวมสุทธิ (บาท) :

จองรถเช่า