ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Fielder Hybrid

COROLLA FIELDER Hybrid

The real family car in hybrid performance

เทคโนโลยี Hybrid ที่ผสานความลงตัว มาพร้อมกับพื้นที่โดยสารที่เหมาะกับครอบครัว

Model

จำนวนที่นั่ง

ขนาดเครื่องยนต์

อัตราการเผาผลาญ

ยาว

กว้าง

สูง

: FIELDER HYBRID

: 5 ที่

: 1,494 cc

: 33 กม./ลิตร

: 4.36 เมตร

: 1.69 เมตร

: 1.47 เมตร

Note 1: รายละเอียดรุ่นรถ (เช่นเครื่องยนต์) อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
Note 2: รุ่นรถที่สาขาอาจแตกต่างจากภาพขึ้นอยู่กับสถานะ / สภาพรถ

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Fielder Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Fielder Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Fielder Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Toyota Fielder Hybrid
ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น EasyandSave bag

“เพราะคุณ   คือคนสำคัญ”

เราจึงพร้อมดูแลคุณ  ตลอดการเดินทาง

ขับรถเที่ยวญี่ปุ่น Easy_Care

EASY CARE

คุณ x อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ


20 Hr. Care you

เราช่วยเหลือคุณ  ในกรณีฉุกเฉินตลอด 20 ชม./วัน

Language problem less

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

กฏจราจรรู้ก่อนเดินทาง

แนะนำการขับรถอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี

หลงทาง / อุบัติเหตุ / คืนรถไม่ทัน

ทุกเหตุฉุกเฉินเราพร้อมดูแลคุณ (ประสานงานภาษาไทย)

No more pay

ค่าใช้จ่ายบางส่วนเราไม่คิดเพิ่ม เช่น ที่นั่งเด็ก / เพิ่มผู้ขับขี่ / ยางหิมะบางพื้นที่ ฯลฯ

อุ่นใจก่อนเดินทาง

ปรึกษาเส้นทาง / ทดลองใช้ GPS จริงก่อนเดินทางที่ออฟฟิศ / ข้อมูลการขับรถที่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

- รับ – คืนรถเช่าที่ไหนดี ?? 

 • ค้นหาโรงแรมที่คุณพัก / สถานีรถไฟที่คุณเดินทางถึง / สนามบินที่คุณเดินทางไป
 • เลือกสาขารถเช่าของโตโยต้าที่ใกล้จากในแผนที่
 • ใส่สาขารถเช่าของโตโยต้าที่เลือกในแบบฟอร์มการจองรถ
 • เรียบร้อย ; )

- ค่าบริการรถเช่านี้ “รวม” -

 • การบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรถเช่า
 • ค่ายางหิมะ (Studless Tire) ช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะขึ้นอยู่กับการตกของหิมะ)ในพื้นที่เกาะฮอกไกโด และ บางพื้นที่ในเกาะอื่นๆ
 • ประกันภัยขั้นพื้นฐาน หรือ ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ลูกค้าเลือกในการจองรถเช่า
 • ค่าเครื่อง GPS ภาษาอังกฤษ
 • ค่าเครื่องใช้บัตรทางด่วน
 • ค่าเพิ่มผู้ขับขี่สำรอง 1 ท่าน
 • ค่าทำความสะอาดรถเช่าแบบสกปรกทั่วไปหลังทำการคืนรถที่สาขา

- ค่าบริการรถเช่านี้ “ไม่รวม” -

 • ค่าเช่าบัตรทางด่วน 324 เยน/ครั้ง หรือ 540 เยน/ครั้ง
 • ค่าทางด่วน, ค่าน้ำมัน, ค่าจอดรถ
 • ค่ายางหิมะ (Studless Tire) ช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะขึ้นอยู่กับการตกของหิมะ) ในพื้นที่อื่นๆ ยกเว้นเกาะฮอกไกโด และ บางพื้นที่ในเกาะอื่นๆ
 • ค่าคืนรถล่าช้ากว่าที่ระบุใน Voucher การใช้รถเช่า
 • ค่าทำความสะอาดรถ (ในกรณีที่มีการเปื้อนมาก) เช่น ทานอาหารแล้วหกลงเบาะจนเป็นคราบที่สังเกตได้ชัด

- ข้อมูลเพิ่มเติม -

 • GPS NAVI : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • บัตรทางด่วน (ETC) : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง) ทั้งนี้มีค่าเช่าบัตร 324 เยน/ครั้ง สำหรับค่าทางด่วนที่เกิดขึ้นจะชำระที่สาขาคืนรถตามที่ใช้จริง
 • บัตรทางด่วนแบบพิเศษ (เหมาจ่าย) : ภูมิภาคฮอกไกโด (HEP) ,ภูมิภาคโทโฮคุ (TEP),ภูมิภาคจูบุ (CEP) ,ภูมิภาคชิโคคุ (SEP) ,ภูมิภาคคิวชู (KEP), และทั่วประเทศญี่ปุ่น (JEP) นั้นจะมีค่าเช่าบัตรแตกต่างกันสูงสุด ไม่เกิน 540 เยน/ครั้ง
 • ที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก : สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ  (4WD) : สามารถจองล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีรถเช่า (มีค่าใช้จ่าย)
 • ยางขับในสภาพอากาศหนาวเย็น / หิมะ สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันที่ออกบัตร 1 ปี) เท่านั้น
 • สำหรับรถเช่ารุ่น W4 HIACE : จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล D เท่านั้น

- การเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการใช้บริการ -

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่มีความประสงค์จะยกเลิกรถเช่าขับเที่ยวที่ญี่ปุ่น Line : @easyandsave
 • การยกเลิกจะมีค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในหัวข้อค่าธรรมเนียมการยกเลิกรถเช่า
 • บัตรทางด่วนแบบพิเศษ (เหมาจ่าย) : ภูมิภาคฮอกไกโด (HEP) ,ภูมิภาคโทโฮคุ (TEP),ภูมิภาคจูบุ (CEP) ,ภูมิภาคชิโคคุ (SEP) ,ภูมิภาคคิวชู (KEP), และทั่วประเทศญี่ปุ่น (JEP) นั้นจะมีค่าเช่าบัตรแตกต่างกันสูงสุด ไม่เกิน 540 เยน/ครั้ง
 • ที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก :ามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ  (4WD) : สามารถจองล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมีรถเช่า (มีค่าใช้จ่าย)
 • ยางขับในสภาพอากาศหนาวเย็น / หิมะ สามารถจองล่วงหน้าเมื่อทำการจองเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งที่สาขารถเช่าที่ญี่ปุ่นในวันรับรถได้ (ไม่มีค่าจอง)
 • ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบขับขี่สากลที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันที่ออกบัตร 1 ปี) เท่านั้น
 • สำหรับรถรุ่น W4 HIACE : จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล D เท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมการยกเลิก -

 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกรถเช่าจะยึดตามที่กำหนดไว้ดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันรับรถมากกว่า 10 วัน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 10 วัน : ชำระ 500 บาท
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 5 วัน : 50% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนการใช้รถเช่า 2 วัน : 80% ของอัตราค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันที่ใช้รถเช่า 1 วัน : ยึดเต็มจำนวน

Note 1 : การยึดค่าบริการจะยึดเฉพาะวันแรกของการใช้รถเช่า เช่น ใช้รถเช่า 5 วัน (และยกเลิกในวันแรกของการใช้รถเช่า) : จะยึดเฉพาะวันแรก อีก 4 วันจะทำการคืนให้ตามจริง

Note 2 : การยึดค่าบริการรถเช่าวันแรกดังกล่าวจะต้องอิงจากเวลาที่ทำการยกเลิก ซึ่งหากเป้นการยกเลิกนอกเวลาทำการจะคิดยึดวันแรกและวันที่สองของการใช้งาน

Note 3 : การยกเลิกรถเช่านั้นทางบริษัทฯจะคำนึงถึงเหตุผลของลูกค้า (เช่น จำเป็นต้องยกเลิกเพราะมีเหตุฉุกเฉิน / จำเป็นจริงๆ) กรณีดังเช่นนี้หากพิสูจน์ได้ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินตามจริง / เต็มจำนวน

EASY CARE คุณ X อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ
INSURANCE ประกันภ้ยกับการขับรถที่ญี่ปุ่น
FIRST DRIVE ขับรถครั้งแรก? ต้องอ่าน
OPTION ที่นั่งเด็ก ยางลุยหิมะ บัตรทางด่วน
BOOKING จองรถเช่า...ที่นี่
CHECK CAR ตรวจสอบราคารถเช่า

GET STARTED

0$

ขอบคุณค่ะ , เราได้รับการจองของท่านแล้ว และจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

Hybrid Car [HV2]

เลือก รุ่นรถเช่า

กรุณาเลือกรายการที่ระบุค่ะ

ถัดไป

HYBRID CAR [HV4]

เลือก รุ่นรถเช่า

กรุณาเลือกรายการที่ระบุค่ะ

ถัดไป

ฟอร์มจองรถเช่า

ตัวอย่าง : 7:00

ตัวอย่าง : 7:00

กรุณากรอกภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง: 09012345678

ตัวอย่าง: rentacar@easyandsave.com

ตัวอย่าง : TG622

ตัวอย่าง : TG677

รายการ รายละเอียด Quantity ราคา
ส่วนลด :
รวมสุทธิ (บาท) :

จองรถเช่า